1. Forside
  2. /
  3. Totalentreprise

Totalentreprise - overlad trygt al ansvar til os

Wils A/S’ Totalentreprise er til jer, der ønsker en professional samarbejdspartner på byggeprojekter i større skala, såsom kontorbyggeri, butikker, kultur og udlejningsejendomme

Vores viden og erfaring sikrer jer som bygherre det bedst mulige udgangspunkt for et vellykket projekt. I vil opleve os som en loyal samarbejdspartner, der altid afsøger og forfølger de bedste løsninger for vores bygherre – og tager ansvar for hele byggesagen fra start til slut.

NEM Byggeproces med totalentreprise

Som jeres totalentreprenør arbejder vi i et tæt samarbejde med dig som bygherre, hvor vi stræber efter at gøre byggeprojektet så enkelt og overskueligt som muligt. 

Vi påtager os det overordnede ansvar for planlægning og koordinering samt sikrer os, at alle aftaler med leverandører lever op til det aftalte. Vi kan hjælpe med alt fra udvikling og idéoplæg til opførelse og nøglefærdigt byggeri – alt efter jeres behov. Som totalentreprenører indhenter vi også de nødvendige tilladelser og har dialogen med myndighederne.

Vi kan tilbyde bygherre sparring gennem hele processen, så vi får udformet det rigtige projekt inkl. tegningsforslag, finansiering, projektering, økonomistyring, udførsel, aflevering og evt. salg af projekt. 

Få et overblik over byggeprocessen nedenfor, eller kontakt os for at høre mere om Wils A/S Totalentreprise. 

totalentreprise - fra start til slut

Kontakt med bygherre

Bygherre kontakter os med et projekt, som ofte er i udviklingsfasen. 

1
2
Overslagsbudgetter

Wils A/S beregner overslagsbudgetter på opgaven til bygherren. 

Aftale

Bygherre og Wils A/S indgår en aftale baseret på overslagsbudgetter samt andre projektvurderinger.

3
4
Projektering og lovmæssig myndighedsbehandling

Projektchefen hos Wils A/S styrer udviklingen og projekteringen - iht. ønsker og krav fra bygherre, myndigheder og evt. brugere - samt rådgivning fra arkitekter og ingeniører.

Vi varetager samtidigt den lovmæssige myndighedsbehandling, så byggeriet bliver udført iht. gældende lovgivning.

Udførelse inkl. aftaler med underleverandører

En projektleder hos Wils bliver nu ansvarlig på byggesagen. Der indhentes tilbud fra underentreprenører, indgås kontrakter og leveringsaftaler og sikres et godt arbejdsmiljø på pladsen.

5
6
Kvalitetssikring

Projektlederen styrer byggeprocessen og involverer bygherre løbende på bygherremøder.

Wils A/S sikrer, at byggeprojektet styres iht. budget, tid og den aftalte kvalitet.

Aflevering

Wils A/S overdrager det kvalitetssikrede projekt til bygherre, når alle aftaler vedr. mangler samt drift og vedligeholdelsesmateriale er som aftalt.

7
8
1-års eftersyn

Bygherre er til enhver tid garanteret kvalitet og udførelsesmæssig sikkerhed hos Wils A/S.

På 1-års eftersynet udbedrer vi eventuelle mangler på byggesagen. 

5-års eftersyn

Wils A/S udbedrer eventuelle mangler på 5-års eftersynet.  

Det kan ikke betale sig at lave uholdbare løsninger, er holdningen hos Wils A/S i ethvert byggeprojekt.

9

Totalentrepriser

Overlad trygt byggeansvaret – fra start til slut – til Wils A/S, når I bygger stort i hele Danmark. 

Saml alt ansvar ved os

Jens Kristensen

Projekt- og tekniskleder