1. Forside
  2. /
  3. Socialt ansvar – CSR

Socialt ansvar 

Socialt ansvar og Wils A/S hænger sammen. Her på siden kan du se, hvilke tiltag vi har defineret som vores fokuspunkter i vores daglige virke.

 

Arbejdsmiljø med trivsel og sikkerhed

Vores vigtigste aktiv er vores dygtige medarbejdere. Vi ønsker, at de trives og føler sig trygge, når de er på arbejde. Derfor vægter vi et godt arbejdsmiljø og sikkerhedstiltag højt.

Vores medarbejdere kan altid dele deres ideer til at forbedre deres arbejdsrutiner direkte til deres medarbejderrepræsentant. Wils A/S indkalder en gang årligt hele organisationen til at udvælge nye medarbejderrepræsentanter. Vores medarbejderrepræsentanter bliver uddannet i arbejdsmiljø og agerer som vores byggepladsansvarlige. Således sikrer vi, at der altid er én, der er uddannet indenfor arbejdsmiljø på pladsen, der kender og forstår alvoren af sikkerhedsforholdene – og sørger for, at tiltagene bliver overholdt.

Hos Wils A/S afholder vi kvartalsvise arbejdsmiljømøder. På møderne gennemgår vi aktuelle sager og lægger en handlingsplan for, hvordan vi yderligere kan forbedre vores medarbejderes arbejdsdag og derved forhindre arbejdsskader og ulykker. 

Arbejdspladsvurdering

Wils A/S har udarbejdet en APV (Arbejdsplads vurdering) og reviderer den én gang hvert 3. år. 

Vi benytter værktøjet til at øge arbejdsglæden, motivationen og dermed produktiviteten blandt vores håndværkere. 

Værktøjet sparer os desuden for omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser samt hjælper os med at minimere sygefravær og udskiftning blandt vores medarbejdere.

Murer

Politikker

Wils A/S prioriterer tid og ressourcer til at udarbejde og håndhæve politikker og retningslinjer, som skaber bedre trivsel, en positiv kultur og gode værdier blandt vores medarbejdere. 

Vores politikker har til formål at sikre vores medarbejdere en så skånsom og tryg hverdag som muligt – baseret på tiltag fra arbejdsmiljørådgivere, som har speciale i den gældende arbejdsmiljølovgivning.

Sikkerheds- og arbejdsmiljøhåndbog

Alkoholpolitik

Rygepolitik

Personalepolitik

Sociale tiltag hos Wils A/S

MILJØ OG KLIMA

Hos Wils A/S tænker og integrerer vi miljøhensyn i alt, hvad vi gør. 

Vores affald bliver håndteret korrekt og efter forskrifterne – og vi holder os opdateret på eksterne miljølovgivninger samt praksis for at optimere ressourcer. 

Vi vælger affaldssorteringleverandører, som er miljøcertificerede og eksperter i affaldshåndtering. Ved entrepriser, der indebærer nedbrydning, benytter vi os af autoriserede leverandører, som er certificerede inden for ISO 14001 og OHSAS 18001.

ENERGIRÅDGIVNING

Vi rådgiver vores kunder om energibesparende løsninger i hjemmet, som reducerer varmeforbruget og varmeudgiften. 

Dermed kan vores kunder opnå en årlig besparelse samt mindske deres klimaaftryk. En effektiv og miljøvenlig løsning er isolering af hulmure og lofter med papirisolering, som vi anbefaler til efterisolering af ældre boliger. 

Kontakt os for at høre mere om energioptimering.

SIKKERHEDSREGLER

Mange af vores erhvervskunder har deres eget sæt af sikkerhedsregler. Disse regler og bestemmelser efterkommer vi selvfølgelig – både før og under vores aktiviteter. 

Vi stiller en arbejdsleder eller en sikkerhedsrepræsentant til rådighed på byggesagen, som igennem kundens/bygherrens sikkerhedsorganisation får oplyst de specielle sikkerhedskrav og deltager i de planlagte sikkerhedsmøder.

FLERE LÆRLINGE

Faglærte er allerede en mangelvare i Danmark. Derfor ønsker Wils A/S at bidrage til at uddanne og forme den næste generation af tømrere, murere og snedkere. 

Alle virksomheder, der benytter faglært arbejdskraft, skal medvirke til at uddanne unge. Hos Wils A/S er vi stolte af at have 4 gange så mange under uddannelse, end lovgivningen forpligter os til. Ved at investere i praktikanter og lærlinge, opnår vi et højt fagligt niveau, en opdateret viden på vores fagområder og adgang til dygtige hænder og hoveder.

Ofte stillede spørgsmål

Job hos Wils A/S

Vi vækster – kunne du tænke dig at blive en del af holdet?

Vi ansætter jævnligt flere murere, tømrere, projektledere og lærlinge.

Hos Wils A/S tilbyder vi en arbejdsdag med spændende og udfordrende opgaver. Du vil blive en del af en organisation og et team, hvor samarbejdet og fagligheden er i top – og der er et stort fokus på det sociale sammenhold.

Vi uddanner fire gange flere lærlinge
end lovgivningen kræver

Nanna Leth