1. Forside
  2. /
  3. Hovedentreprise

Hovedentreprise - Overlad det meste af ansvaret til os

Wils hovedentreprise er entrepriseformen for jer, der ønsker at stå for alle godkendelser og projektmaterialet, men som ønsker at overlade resten af ansvaret på byggesagen til os. Wils vil f.eks. stå for at indgå kontrakter med alle underentreprenører, som elektriker og maler, og styre både tidsplanen, økonomien og kvaliteten.

Vi har udført hovedentrepriser for utallige kunder siden 2006 i Silkeborg og resten af Østjylland og Midtjylland. 

Hovedentreprise vs. totalentreprise

Det er vigtigt at træffe det rigtige valg af entrepriseform og dermed placering af ansvar for fx økonomi og jura. Som udgangspunkt er en totalentreprise det rette valg til store byggerier, såsom nybyg af huse eller udlejningsejendomme. Her tager Wils ansvar for hele byggeprocessen – inkl. den lovmæssige myndighedsbehandling.   

En hovedentreprise er et populært valg ved komplekse, afgrænsede byggeprojekter, der kræver flere typer af håndværkere på én gang. Eksempler på dette er en større ombygning, en tilbygning eller en renovering af badeværelset i boligen. 

Se hvordan en hovedentreprise typisk spænder af hos Wils nedenfor – eller kontakt os for en dialog om den rette entrepriseform for jer. 

hovedentreprise - fra start til slut

Kontakt med bygherre

Typisk kontakter bygherrens rådgiver, såsom arkitekt eller ingeniør, os. De viser os projektmaterialer, såsom tegninger og beskrivelser, på en given sag, de gerne vil realisere.

1
2
Tilbud

Vores beregnere udregner priser på egenproduktionsarbejde, såsom murer og tømrer, og underentreprenører, såsom jord/kloak, beton, vvs, el eller ventilation.

Ofte besigtiger vi sagen, så vi er kendt med området og forholdene på pladsen - og dermed fremkommer med det rigtige tilbud.

Vi sender ét samlet tilbud til bygherre eller dennes rådgivere.

Aftale

Bygherre og Wils indgår en aftale baseret på tilbuddet samt andre projektvurderinger.

3
4
Udførelse

Wils A/S varetager styringen af opgaven samt alle entreprenører på byggesagen - så I kun har én kontakt at gå til. Dialogen foregår primært mellem Wils A/S og bygherres rådgiver - med minimum involvering fra bygherre. 

En projektleder hos Wils A/S har ansvaret for økonomien, tidsplanen samt dialogen med bygherres rådgiver.

En teamleder hos Wils A/S sørger for den daglige drift på pladsen, bestilling af materialer, samt at tidsplanen overholdes.

Kvalitetssikring

Wils A/S kvalitetssikrer byggeresultatet løbende og til slut. 

5
6
Aflevering

Wils A/S overdrager det kvalitetssikrede projekt til bygherre, når alle aftaler vedr. mangler samt drift og vedligeholdelsesmateriale er som aftalt.

1-års eftersyn

Bygherre er garanteret kvalitet og udførelsesmæssig sikkerhed hos Wils A/S.
På 1-års eftersynet udbedrer vi eventuelle mangler på byggesagen. 

7
8
5-års eftersyn

Wils A/S udbedrer eventuelle mangler på 5-års eftersynet.  

Det kan ikke betale sig at lave uholdbare løsninger, er holdningen hos Wils A/S i ethvert byggeprojekt.

hovedentrepriser

Stå selv for alle godkendelser og projektmaterialet – og overlad resten af byggeansvaret til Wils A/S.

Vi bygger dine drømme

Patrick Spandet

Afdelingsleder
for ERhvervskunder