MERE Bæredygtige byggerier

Bæredygtighed og Wils A/S hænger sammen. Her på siden kan du se, hvilke tiltag vi har defineret som vores fokuspunkter i vores daglige virke. Ved Wils A/S prioritere vi at bygge mere bæredygtigt. At bygge mere bæredygtigt handler for os, om at bygge med omtanke, spare på ressourcerne og på at skåne vores miljø.

FN'S Verdensmål

Når Wils A/S bygger Svanemærket bidrager vi desuden til FN’S verdensmål:
Nr. 7: Bæredygtig energi
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

Viden indenfor bæredygtige byggerier er i rivende udvikling, og i Wils A/S glæder vi os til at fortsætte rejsen – og tøv ikke med at kontakte os, hvis du går med byggetanker og overvejer at indtænke bæredygtighed eller certificering. Vi vil i forbindelse med dit Svanemærket byggeri tage særlige hensyn til at materialerne som benyttes lever op til de krav der stilles fra Svanemærket. Derudover tages der hensyn til kemi, byggeproces, brugsfase samt affaldshåndtering, for blot at nævne nogle få eksempler.

Svanemærket byggeri 

I Europa står byggeri for 40 % af det samlede energiforbrug, 40 % af materiale forbrug og 20-35 % af de væsentligste skader på miljøet. Hertil kommer den enorme affaldsmængde fra byggeriet. Fx stammer over 40 % af den samlede affaldsmængde i Danmark fra byggebranchen. Byggebranchen er derfor nødt til at tænke produktion, udførsel og materialer på en ny måde – og sikre, at vores byggerier passer ind i en cirkulær økonomi. Her er det vigtigt at se på hele byggeriets livscyklus og anlægge en holistisk tilgang. Det er netop en af styrkerne ved Svanemærket, som stiller mange krav til både materialer, kemi, byggeproces, brugsfase samt recirkulerings- og affaldsfase – og som samtidig har fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder i livscyklus.

Svanemærket byggeri wils as

Grøn omstilling også i bygninger

Et Svanemærket byggeri er bygninger eller boliger, som er gode, sunde og holdbare hvor der samtidigt er taget vidtgående hensyn til miljø og klima.
Styrken ved Svanemærket er, at mærket ser på helheden, hvilket gavner både mennesker, miljø og jordens ressourcer.
Når Svanemærkets krav bliver fastsat, er der taget stilling til hele livscyklussen – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering mm.
Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, kontrollerer, certificerer svanemærkede produkter og services samt sikrer gennem dokumentation og kontrol, at Svanemærkets krav bliver overholdt.

Cirkulære økonomi

Når et byggeri har en god kvalitet, bliver levetiden forlænget. Både fordi bygningen holder bedre, og fordi den er mere attraktiv at bevare. Derfor er kvalitet både en vigtig parameter i den cirkulære økonomi – og i svanemærket byggeri.
I et svanemærket byggeri kontrolleres, såvel byggeproces som det færdige byggeri af en uvildig tredjepart for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til miljø og kvalitetskrav.
Svanemærket stiller skrappe krav til miljø- og sundhedsskaffelige stoffer i byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærre og gulve – krav som er med til at fremme den cirkulære økonomi. 

Bæredygtig byggeri wils as

dgnb

1 %
Økonomi

Totaløkonomi og fremtidig anvendelighed af byggeriet.

1 %
OMRÅDE

Kvaliteten af byggegrunden, nærmiljø.

1 %
TEKNIK

Klimaskærm, heraf yderelementer, vinduer, tag, døre.

1 %
MILJØ

Materialer, ressourceforbrug, globale opvarmning.

1 %
SOCIAL

Luft, temperatur, akustik.

1 %
PROCES

Prækvalifikation, planlægning og forberedelserne,

DGNB-systemet er en certificeringsordning med fokus på bygninger og byområder. DGNB har fokus på 6 hovedområder, hvor hvert område udgør en procentdel af den samlede pointgivning. Indenfor de 6 områder ligger 36 kriterier som bliver vurderet og evalueret. På denne måde kan man evaluere forskellige bygninger men samtidig sikre sig en entydig og målbar standard.
Kravene inkluderer eksempelvis maksimal CO2-udledning på 6,55 kilo CO2 pr kvadratmeter fra 2023, stramme krav til brug af kemi og så skal byggeriet opføres på arealer, der tidligere har været benyttet til bebyggelse. Desuden skal bygningsdrift også certificeres. Hvis ikke bygningen lever op til kravene på sigt, vil den miste sin DGNB Planet udmærkelse.
Systemet er dynamisk og derfor bliver kriterierne opdateret løbende i takt med, at vi i branchen får ny viden og praksis.
I Wils A/S har vi erfaring indenfor DGNB certificering, og vil meget gerne hjælpe dig med at udvikle et certificeret DGNB projekt. Her påtager vi os ansvaret for at udregne byggeriets samlede klimabelastning i LCA-byg. Sammen med dig som bygherre, gennemgår vi de mange kriterier undervejs i processen.
Med DGNB-certificering har du som bygherre en garanti og dokumentation for, at dit byggeri er opført i den forventede kvalitet.
Certificeringen synliggør byggeriets miljøprofil og levetidsomkostninger og sikrer, at sociale parametre som indeklima, sikkerhed og komfort er prioriteret i byggeriet. DGNB Certificeringen kan gennemføres som DGNB- platin, -guld og -sølv, som hvert kan tilføres med et DGNB hjerte, som sætter særligt fokus på bygningens indeklima. 

DGNB kan være noget for dig, hvis du er bygherre og gerne vil demonstrere, at dit byggeri ikke kun er miljøansvarligt, men mere bæredygtigt i det hele taget, dvs. både økonomisk rentabelt og med en social værdi.

Skal vi hjælpe dig i mål med et DGNB-Certificeret byggeri?

DGNB WILS AS
Tidligere
Næste

damgårdsvænget, 8600 silkeborg

Mere Bæredygtig indstilling fra projektudvikling til aflevering

Wils A/S har i samarbejde med bygherren udviklet og optimeret sagen, og i totalentreprise opført dette ”barmarksprojekt”. Bag begrebet ligger en længere proces blandt andet indeholdende omfattende museumsudgravning, koordinering med forsyningsselskaberne og ledningsejere omkring den deciderede byggemodning, udstykning af salgsklare parceller, anlæggelse af vejprojekt, støjmur og skybrudskorridor m.v. Selve byggeriet består – ud over parceludstykningen – af 14 lejligheder i fire længer. Der er lagt vægt på materialevalg, så boligerne på henholdsvis 3 og 4 værelser, der varierer fra 85-103 m², adskiller sig fra det klassiske rækkehusbyggeri. Udvendigt er murværket opgraderet til kobberpræget tegl i mønsterværk, så man møder en indbydende og rolig facade. Alle boliger er forsynede med energieffektive varmepumper og hvidevarer, der bidrager til lavt forbrug. Indvendigt er rækkehusene indrettede med lyddæmpende gulve, akustiklofter til kip og kvalitetskøkkener. Husene opføres i ét plan med optimalt lysindfald og en planløsning, der henvender sig til en bred vifte af lejere.
Byggeriet er gennemført som Svanemærket byggeri, og er afsluttet med den afsluttende certificering. Derfor kan byggeherre stolt have graveret Svanemærke, på bygningens sokkel.

SØTORVET, 8600 SILKEBORG

SVANEMÆRKET Murerentreprise

Projektet er beliggende i den nye bydel midt i Silkeborg på Søtorvet, hvor der opføres 280 boliger, detailhandel, erhverv og en grøn bypark inspireret af New York High Line. Vores entreprise består af op muring af skalmur på 8 punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager, med i alt 640.000 mursten. Bag Søtorvets boliger og den omkringliggende bypark står AP Pension og arkitekterne fra C. F. Møller i samarbejde med totalentreprenør NRE Denmark A/S Boligerne er svanemærket som understreger de store, visionære ambitioner om at skabe fremtidens boligbyggeri, der fremmer den grønne omstilling.

Tidligere
Næste
Tidligere
Næste

havehusene, 8200 Lisbjerg

DGNB Guldcertificeret

Wils A/S har tømrerentreprisen på haveHUSENE i Lisbjerg. Vores entreprise indebærer tømrerarbejdet på 44 boliger heraf også et fællesskabshus på 109 m2. Projektet som er udviklet af bygherre Kuben Management og totalentreprenør Ramus Jakobsen A/S, opføres med fokus på det gode håndværk og arkitektonisk kvalitet. Derudover er ambitionen, at haveHUSENE opnår en DGNB Guld-certificering. Derfor vil der blive brugt materialer, der mindsker byggeriets miljøbelastning, ligesom der vil blive brugt materialer, der sikrer et sundt indeklima i boligerne. De grønne elementer har fra starten været et væsentligt element for projektet. Både af rekreative hensyn, men også med henblik på bæredygtighed. Det kommer blandt andet til udtryk i form af tiltag, der skal bevare den lokale biodiversitet. Der er indgået samarbejde med Bevaringsbanken om etablering af en såkaldt "genbank". På fællesarealet plantes en have med bevaringsværdige lokale planter. Bygningerne bliver DGNB-certificeret og bygges således med høje krav til både lav miljøbelastning og godt indeklima. Der kommer også lade-standere til el-bilerne, så beboerne kan være miljømæssigt godt kørende.

Domicil Lidl, 8000 Aarhus C

DGNB Platincertificeret

LIDL opfører lige nu et nyt hovedkontor på 13.500 m2, et moderne p-hus og en ny koncept-butik ved Godsbanen i Aarhus K. Wils A/S har murerentreprisen på det ekstravagante prestigeprojekt, som kommer tæt på 20.000 m2. Til Dagens Byggeri fortæller Udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl, Mads T. Nielsen, at den røde tråd ved selve byggeriet er uden tvivl grøn. ''DGNB-standarden, som der er valgt, er en 360-graders vurdering, hvor fokus på lavt energiforbrug, lysstyring, miljørigtig affaldshåndtering etc. suppleres med krav til trivsel og velbefindende hos Lidl's medarbejderne''. Vores del af projektet indebærer alt skalmuring, klinker indendørs heraf badeværelser og fællesarealer samt opførelse af badeværelser.

Tidligere
Næste

En svanemærket bygning er et bedre valg
for miljø, klima og beboere

JENS KRISTENSEN