1. Forside
  2. /
  3. Silkeborg Museum

silkeborg Museum

Vi er meget stolte over at have været en del af det større restaureringsarbejde ved Silkeborg Museum. Her havde vi fået til opgave at renovere spærene på én af de over 100 årige gamle bygninger. Tagkonstruktionen der havde siddet på bygningen, var rådnet og nedbrudt.

Det der var spændende og udfordrende ved dette projekt, var at spærene skulle renoveres efter gamle skikke og normer da bygningerne i dag er fredet.

Projektet indebar på murersiden reparation af murværket, heraf sætnings revner, puds samt kalkning. Også her skulle der tages særligt hensyn til bygningerne.
Materialerne var nøje udvalgte og opfylder krav stillet af Silkeborg kommune og Slots- og Kulturstyrelse.

Projektet blev afleveret til tiden og efter de gældende regler og normer i et tæt samarbejde med ovenstående samt med ingeniører og arkitekter.

  • Adresse: Hovedgårdsvej 7, Silkeborg
  • Projektform: Restaurering
  • Entrepriseform: Murer- og tømrerentreprise
  • Byggeperiode: 2019

Billeder af projektet

Ønsker bliver til aftaler
og aftaler bliver overholdt

Thomas Wils

Adm. direktør