Julsøvej, Sejs – Svejbæk

Adresse: Julsøvej 45, 8600 Silkeborg

Projektform: Opførelse af 5 udlejningsboliger

Byggeperiode:  2020

Bygherre: Suncore Ejendomme ApS

Arkitekt: Midtjysk Tegnestue ApS

Entrepriseform: Tømrerentreprise og Murerentreprise

På Julsøvej i Sejs opføres der netop nu 5 udlejnings boliger. Boligerne er udlejes til den kræsne lejer som ikke går på kompromis med kvaliteten.

På projektet har vi murer- og tømrer entreprisen.

Murerentreprisen indebærer montage af porebeton, opførelse af fundamenter og terrændæk samt skalmuring og alt flisearbejde.

Tømreentreprisen indebærer tagarbejde, vinduer og døre, alt indvendig snedker arbejde, samt opførelse af skure hertil.

Udlejningsboligerne forventes klar til indflytning september 2020.

Finder du interesse i en af boligerne så kan du læse mere på www.Suncore-ejendomme.dk