Enghaven, Horsens

Adresse: Søvangen 1, 8700 Horsens

Projektform: Opførelse

Byggeperiode:  2018-2020

Omfang: 15 lejligheder

Bygherre: OK-Fonden Enghaven

Totalrådgiver: Viggo Madsen A/S

Arkitekt: Ginnerup Arkitekter A/S

Hovedentreprenør: Wils A/S

Entrepriseform: Hoved-, Murer-, og Tømrerentreprise

På det tidligere socialpsykiatriske bo- og behandlingssted i Søvind ved Horsens, genopføres der netop nu 15 nye beskyttede lejligheder efter en brandepisode.
Wils A/S har hovedentreprisen på projektet, som indebærer kontraktudvikling med de nødvendige underentreprenører. Styrelse af økonomi, tidsplan, koordinering samt byggeledelse.

Derudover har Wils A/S murer-, og tømrerentreprisen på projektet.

Tømrerentreprisen indebærer montering af gitter- og bjælkespær samt lette yder- og skillevægge. Montering af ovenlys, gips- og træbetonlofter samt levering og montering af vinduer og døre. Dertil indebærer entreprisen alt indvendig og udvendig fugearbejde samt terrassearbejde.

Murerentreprisen indebærer skalmuring af alle ydervægge og kalksandstenvægge. Montering af porebeton. Tagdækning med teglsten, samt alt klinke arbejde.