Enghaven, Horsens

Adresse: Søvangen 1, 8700 Horsens

Projektform: Opførelse

Byggeperiode:  2018-2020

Omfang: 15 lejligheder

Bygherre: OK-Fonden Enghaven

Totalrådgiver: Viggo Madsen A/S

Arkitekt: Ginnerup Arkitekter A/S

Hovedentreprenør: Wils A/S

Entrepriseform: Hoved-, Murer-, og Tømrerentreprise

På det tidligere socialpsykiatriske bo- og behandlingssted i Søvind ved Horsens, blev der fra 2018 til 2020 opført 15 nye beskyttede lejligheder efter en brandepisode.
Wils A/S havde hovedentreprisen på projektet, som indebar kontraktudvikling med de nødvendige underentreprenører. Styrelse af økonomi, tidsplan, koordinering samt byggeledelse.

Derudover havde Wils A/S murer-, og tømrerentreprisen på projektet.

Tømrerentreprisen indebar montering af gitter- og bjælkespær samt lette yder- og skillevægge. Montering af ovenlys, gips- og træbetonlofter samt levering og montering af vinduer og døre. Dertil bestod entreprisen af alt indvendig og udvendig fugearbejde samt terrassearbejde.

Murerentreprisen indebar skalmuring af alle ydervægge og kalksandstenvægge. Montering af porebeton. Tagdækning med teglsten, samt alt klinke arbejde.