Socialt ansvar – CSR

Arbejdsmiljø med fokus på trivsel

Vi tilstræber, at vores arbejdspladser er steder, hvor det daglige arbejde kan udføres uden risiko for ulykker, og at man som medarbejder i Wils A/S oplever sikkerhed som en naturlig del af ens hverdag. Vores regler og bestemmelser har til formål at hindre, at man selv og andre kommer ud for en ulykke.

Wils A/S afholder kvartalsvise arbejdsmiljømøder for at sikre vores medarbejdere en sund og sikker arbejdsdag. På møderne gennemgår vi, hvad der er aktuelt for virksomheden på det givne tidspunkt samt lægger en handlingsplan for, hvordan vi kan forbedre vores medarbejderes arbejdsdag og forhindre arbejdsskader og ulykker.

Vi har fokus på, at vores medarbejder bliver hørt, når de har forslag til tiltag til deres arbejdsrutiner samt arbejdsdag. Derfor indkalder Wils A/S en gang årligt hele organisationen til at udvælge nye medarbejderrepræsentanter.

Vores medarbejderrepræsentanter er samtidig vores byggepladsansvarlige, som får uddannelse indenfor arbejdsmiljø. På denne måde sikrer vi, at der altid er en uddannet på pladsen, der kender og forstår alvoren af sikkerhedsforholdene og sørger for, at disse tiltag bliver overholdt.

Arbejdspladsvurdering

Wils A/S har udarbejdet en Arbejdspladsvurdering/APV og reviderer den mindst en gang hvert 3. år. Vi benytter værktøjet til at sikre en øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet. Desuden sparer værktøjet os for omkostninger som følge af ulykker og andre erhvervsbetingede lidelser samt hjælper os med at minimere sygefravær og udskiftning blandt medarbejdere.

CSR

Politikker

Wils A/S prioriterer tid og ressourcer til at udarbejde politikker og retningslinjer, som sikrer vores medarbejdere en sund og tryg arbejdsdag. Vi oplever, at vores politikker skaber bedre trivsel, positiv kultur og gode værdier blandt vores medarbejdere. Vores politikker har til formål at sikre vores medarbejdere en så skånsom og tryg hverdag som muligt. Her inddrager vi diverse tiltag fra arbejdsmiljørådgivere, som har speciale i den gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljøområdet.

Sikkerheds- og arbejdsmiljøhåndbog
Alkoholpolitik
Rygepolitik
Personalepolitik

Sociale tiltag hos Wils A/S

Miljø og Klima
Hos Wils A/S har vi en stor passion for at integrere miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter. Derfor er det vigtigt for os at håndtere vores affald korrekt og efter forskrifterne. Vi holder os opdateret på eksterne miljølovgivninger samt ressourceoptimering. De affaldssortering-leverandører, som vi benytter, er miljøcertificerede og eksperter indenfor affaldshåndtering. Ved entrepriser, der indebærer nedbrydning, benytter vi os af autoriserede leverandører, som er certificerede inden for ISO 14001 og OHSAS 18001.
Energivejledning
Vi tilbyder energivejledning målrettet vores kunders behov. F.eks. kan vi rådgive om energioptimering af jeres hus med henblik på at nedsætte varmeforbruget og varmeudgiften, og dermed reducere CO2 udledningen. Derudover anvender vi de mest miljøvenlige isoleringsmaterialer. Her kan nævnes papirisolering, som har vist sig at være det mest optimale valg, når man kigger på isoleringsegenskaberne, udgifter samt miljøet. Vi har erfaring med, at papirisolering er det bedste materiale til at efterisolere ældre boliger.
Vores kunders sikkerhedsregler
Vi oplever, at mange af vores kunder har deres egne sikkerhedsregler. Disse regler og bestemmelser efterkommer vi selvfølgelig - både før og under vores aktiviteter. Vi stiller en arbejdsleder eller en sikkerhedsrepræsentant til rådighed, som igennem kunden/bygherrens sikkerhedsorganisation får oplyst de specielle sikkerhedskrav, der gør sig gældende på byggesagen. Hvis kunden stiller krav om at deltage i sikkerhedsmøder, vil én af vores arbejdsledere eller sikkerhedsrepræsentanter deltage i de planlagte møder.
Flere lærlinge end normeringen
Prognoserne viser, at der i fremtiden vil mangle faglærte på arbejdsmarkedet. Derfor føler vi ved Wils A/S et stort ansvar for at uddanne og forme den næste generation af tømrer, murer og snedkere. Lovgivningen foreskriver, at alle virksomheder, der benytter faglært arbejdskraft, medvirker til at uddanne unge. Hos Wils A/S er vi stolte af at have 4 gange så mange under uddannelse, end lovgivningen og vores mål forpligter os til. At have praktikanter og lærlinge har vi altid set som en stor fordel. Vi sikrer derved et højt fagligt niveau og en opdateret viden indenfor vores specialeområder.