Socialt ansvar – CSR

Arbejdsmiljø

Vi tilstræber, at vores arbejdspladser er steder, hvor det daglige arbejde kan udføres uden risiko for ulykker og at man som medarbejder i Wils A/S oplever sikkerhed som en naturlig del af ens hverdag. Regler og bestemmelser som fastsættes af organisation, skal opfattes som tiltag der har til formål at forhindre, at man selv og andre kommer ud for en ulykke.

Wils A/S afholder kvartalsvis arbejdsmiljømøder for at sikre vores medarbejder en sund og sikker arbejdsdag. Ved disse møder gennemgår vi hvad der er aktuelt for virksomheden på det givent tidspunkt samt ligger en handlingsplan for hvordan vi som organisation kan forbedre vores medarbejderes arbejdsdag og på bedst muligt vis forhindre eventuelle arbejdsskader og ulykker.

Vi har fokus på at vores medarbejder bliver hørt specielt ved vigtige tiltag som kan have indflydelse på deres arbejdsrutiner samt arbejdsdag. Derfor indkalder Wils A/S en gang årligt hele organisationen til en udvælgelse af nye medarbejderrepræsentanter. Vores medarbejderrepræsentanter er samtidig vores byggeplads ansvarlige, som får uddannelse indenfor arbejdsmiljø. På denne måde sikre vi at der altid er en uddannet på pladsen, der kender og forstår alvoren af sikkerhedsforholdene og sørger for at disse tiltag bliver overholdt.

Arbejdspladsvurdering

Wils A/S har udarbejdet en Arbejdspladsvurdering/APV og revidere den mindst en gang hvert 3 år. Vi benytter værktøjet til at sikre en øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet. Endvidere besparer værktøjet os for omkostninger, som følge af ulykker og andre erhvervsbetingede lidelser samt hjælper os med at minimere sygefravær og udskiftning blandt medarbejdere.

CSR

Politikker

Wils A/S tilsidesætter megen tid og ressourcer for at udarbejde politikker, som fastsætter retningslinjer som sikre vores medarbejdere en sund og tryg arbejdsdag. Vi oplever vores politikker skaber bedre trivsel, positiv kultur og gode værdier, som vores medarbejder kan tage med i deres arbejde. Vores politikker har til formål at sikre vores medarbejdere en sund og tryg hverdag. Vi inddrager diverse tiltag som arbejdsmiljørådgivere som har speciale i den gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljøområdet, for at sikre vores medarbejdere bedst muligt.

Sikkerheds- og arbejdsmiljøhåndbog
Alkoholpolitik
Rygepolitik
Personalepolitik

Wils A/S' tiltag

Miljø og Klima
Ved Wils A/S har vi stor interesse i at arbejde med at integrere miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter. Derfor er det en vigtig faktor for os at vi håndterer vores affald korrekt og efter diverse forskrifter. Ligesom at vi altid holder os opdateret på eksterne miljølovgivninger samt ressourceoptimering. Leverandører af affaldssorteringer vi benytter er miljøcertificeret og eksperter indenfor affaldshåndtering. Ved entrepriser der indebærer nedbrydning, benytter vi os af autoriseret leverandører som er certificeret inden for ISO 14001 og OHSAS 18001.
Energivejledning
Vi er energivejledere, hvor igennem vi kan tilbyde vejledning til vores kunder. Her kan der være tale om energioptimering på huse, med henblik på at nedsætte jeres varmeforbrug og varmeudgiften og dermed nedsætte CO2 udslippet. For at vi kan gøre en forskel anvender vi de mest miljøvenlige isoleringsmaterialer. Her kan nævnes papirisolering som har vist sig og være det mest optimale valg når man kigger på isoleringsegenskaberne, udgifter samt miljøet. Vi har erfaring med at det er det bedste materiale til efterisolering af ældreboliger.
Vore kunders sikkerhedsregler
Vi oplever ofte at mange af vores kunder har deres egne sikkerhedsregler. Disse regler og bestemmelser skal vi selvfølgelig efterkomme, både før og under vores fysiske aktiviteter. Vi stiller en arbejdsleder eller en sikkerhedsrepræsentanter til rådighed, som igennem kunden/bygherrens sikkerhedsorganisation får oplyst de specielle sikkerhedskrav, der måtte gøre sig gældende på den foranstående byggesag. Ligeledes er det gældende hvis kunden stiller krav om deltagelse i sikkerhedsmøder, vil det altid betyde at vi stiller en arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant til deltagelse i de planlagte møder.
Flere lærlinge end normeringen
Prognoserne viser at der i fremtiden vil komme til at mangle faglærte på arbejdsmarkedet. Derfor føler vi ved Wils A/S et stort ansvar når det kommer til at uddanne og forme den næste generation af unge. Regeringen har pr. 2016 gennem lovgivningen indført at alle virksomheder, der benytter faglært arbejdskraft, skal medvirke til, at der uddannes unge. Ved Wils A/S er vi stolte af at have 4 gange så mange under uddannelse end lovgivningen og vores mål forpligter os til. At have praktikanter og lærlinge har vi ved Wils A/S dog altid set som en stor fordel. Vi sikrer et højt fagligt niveau og en ny opdateret viden indenfor vores sortiment.