Strandparken, Vejle

Adresse: Ibæk Strandvej 19-21, 7100 Vejle

Projektform: Opførelse

Byggeperiode: 2018-2019

Omfang: 5.440 m2. 54 Almene boliger.

Bygherre:  Lejerbo

Arkitekt: KPF Arkitekter

Totalentreprenør: CASA A/S

Entrepriseform: Murerentreprise

Netop nu opføres 8 punkthuse på Ibæk Strandvej i Vejle, placeret på den tidligere erhvervsgrund ved den rekreative strandeng, dog er boligerne placeret centralt og tæt på Vejle centrum.

Blokkene opføres i et innovativ og nytænkende design, hvor skalmuringen bliver i nuanceret brune mursten samt sandfarvet mursten.

Vores del af byggeriet indebærer porebeton, sokkelpuds samt sålbænke. Op muring af skalmur i teglsten, oplægning af tegloverliggere, fugning af murværk, isolering af hulmur samt ud-/indlæg af mur pap. Til sidst alt indvendigt flisearbejde.