KFC Herning

Adresse: Åvænget 12, 7400 Herning

Projektform: Opførelse

Byggeperiode: 2017-2018

Omfang:  ca. 400 m2

Bygherre: Kentucky Fried Chicken (KFC)

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter

Totalentreprenør: NRE Danmark A/S

Entrepriseform: Murerentreprise og Tømrerentreprise

Vi har været så heldige at have 2 fag entrepriser i forbindelse med opførelsen af den store amerikanske koncern, KFC’s lokaler i Herning.

KFC ønskede en restaurant som var stilig, præsentabel samt moderne – og det fik det.

Vores murer har stået for op muring af murkrone samt konstruering af facadesten her inkluderet overlægger og pap ved sokkel og over vinduer. Endvidere varetog vores murer også alt det indvendige flisearbejde samt hulmursisolering

Den udvendige facadebeklædning, listebeklædning og hegn samt det indvendige snedkerarbejde, som lofter og døre varetog vores tømrer.