Covid 19 testcentre

Adresse: Herning, Viborg, Holstebro, Silkeborg, Randers, 2x Skejby, Horsens

Projektform: Opførelse testcentre

Byggeperiode: 2020

Omfang: 8 Testcentre

Bygherre: Region Midtjylland

Totalentreprenør: Kemp & Lauritzen A/S

Entrepriseform: Tømrerentreprise

Da Covid 19 ramte Danmark var der stor pres på testcentrene. Derfor blev det hurtigt besluttet at der skulle opføres flere testcentre i Øst- og Midtjylland.

Wils A/S fik her til opgave at opføre 8 testcentre.

Vi stod for at bygge gangpassagen ved hovedbygningerne, samt for montage af tagpap, skridsikker vinyl og døre.

Byggeprocessen foregik ved at modulerne blev bygget i en produktionshal, hvorefter de blev monteret på pladsen.