Bystævnevej, Skanderborg

Adresse: Bystævnevej, Vrold

Projektform: Tilbygning til parcelvilla

Byggeperiode:  2018

Omfang: 25 m2

Bygherre: Privat kunde

Arkitekt: Jens Stensgaard

Hovedentreprenør: Wils A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

I forbindelse med opførelsen af en tilbygning for en privat kunde i Skanderborg, fungerede vi som hovedentreprenører på projektet. Her varetog vores projektleder alt byggepladsstyring, indhentning af tilbud fra underentreprenører samt leverandører. Endvidere bestod projektet også i bygge-, og økonomistyring. Ved aflevering varetog vi ligeledes gennemgang af fejl og mangler med kunden.

Derudover havde vi murer-, samt tømrerentreprisen på projektet der i murerafdelingen bestod af nedbrydning af eksisterende gavl, sokkel og terrændæk samt alt flise og klinke arbejde.

I tømrerafdelingen varetog vi let ydervægge, tagkonstruktioner, isætning af dør med gerichter samt montering af alle indvendige vægge, døre og lofter.