Privat bolig, Buskelund

Adresse: Privat bolig i Buskelund

Projektform: Ny facade

Byggeperiode:  Marts-Maj 2020

Bygherre: Privat kunde

For en privat kunde i Silkeborg kunne vi lige inden sommerferien 2020 aflevere en ny skalmuring på et eksisterende parcelhus.

Huset var førhen blevet vandskuret/filtset og malet med en forkert maling så vandet ikke kunne fordampe fra murværket. Det var nødvendigt at få udbedret, da det resulterede i at facaden frostsprang hver vinter og dermed fugtede isoleringen, samt for at forebygge at der kom fugtskader på indvendige vægge.

Vi har haft vores murer og tømrer på opgaven, hvor kunden har været meget tilfreds med forløbet og det endelige resultat.