Borgparken, Silkeborg

Adresse: Borgparken, Silkeborg

Projektform: Opførelse

Byggeperiode: 2015

Bygherre: PSJ Ejendoms Invest ApS

Arkitekt: Laban Arkitekter

Omfang: 21 lejligheder

Entrepriseform: Murerentreprise

På torvet i Silkeborg blev der i ultimo 2015 afleveret 21 lejligheder på mellem 110-126 m2.

Boligprojektet er opført af 7 etager, hvortil der er et gårdmiljø med et grønt område, cykelskur og parkeringspladser tilknyttet.

Vores del af projektet bestod af facadeisolering med sokkelpuds, op muring af let klinkeblokke, fundablokke og porebeton samt konstruktionsopbygning på hul dæk. Endvidere varetog vi også udlægning af klinker og opsætning af fliser.

Derudover havde Wils A/S ansvaret for stillads og materialehejs på byggepladsen.