Byggeleder søges til hoved- og totalentreprise afdeling

Erfaren, koordineret og selvstændig - er nogle af de egenskaber, vi håber du besidder.

Som byggeleder ved Wils A/S, bliver du en del af en entreprenørvirksomhed, der oplever konstant vækst og udvikling.
Dine primære arbejdsopgaver vil være gennemførelse af hoved- og totalentrepriser fra opstart til aflevering, samt 1. og 5. års gennemgang.
Vi søger en profil der har kompetencer og kvalifikationer indenfor sags- og byggestyring. Du vil få ansvaret for driften af vores byggepladser, herunder at opgaver løses i henhold til gældende love, rammer og retningslinjer indenfor området.

Ansvarsområder

Det bliver dit overordnede ansvar at styre projektfaserne på vore projekter. Du skal sikre, at gennemførelsen af projekterne sker så optimalt som muligt i forhold til kundernes forventninger, anvendelsen af ressourcer og den samlede økonomi. Det indebærer blandt andet et rettidigt og grundigt projektgrundlag for udførelsen, tidsplanlægning, logistisk planlægning, detaljeret montageplanlægning og styring af processen, ansvar for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, understøttelse af det interne samarbejde i organisationen, udarbejdelse af budgetter og prognoser samt produktionsopfølgning. Du skal indgå i samarbejde med større og mindre kunder, hvor vi lægger stor vægt på at levere effektive løsninger og på at skabe gode relationer før, under og efter projektet. Derfor vil en god aflevering, i form af en grundig dokumentation og dialog med bygherren, også være centralt. Du vil beskæftige dig med projekt- og økonomistyring, hvoraf du vil være med til at sikre at kontrakter, projektdokumentation og øvrige aftalegrundlag overholdes. Endvidere kommer du til at berører områder indenfor planlægning, koordinering, udarbejdelse af budgetter og fastholdelse af disse.

Byggelederrollen er et udfordrende job, som giver mulighed for at arbejde i en af Danmarks anerkendte entreprenørvirksomheder. Du bliver en del af et team, hvor du arbejder tæt sammen med vores afdelingsleder og tekniskleder, som altid står klar til at guide og vejlede dig, og som ikke er bleg for at tage imod gode råd den modsatte vej. 

FOKUSPUNKTER OG PROCESSER:

Du får en afgørende rolle i forhold til at skabe relationer og et godt samarbejde på tværs af afdelinger i Wils A/S -koncernen. Lige så vigtigt er dialogen med underentreprenører og rådgivere med henblik på at sikre en konstruktiv proces. Du vil også skulle varetage forhandling og udarbejdelse af indkøbsaftaler med underentreprenører og leverandører. Generelt får du succes ved en synlig og motiverende ledelse på pladsen, kombineret med at du også kan gå ind i den praktiske problemløsning.

Vi tilbyder dig: 

  • Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i afdeling som vækster
  • En dagligdag som du selv kan være med til at strukturere (frihed under ansvar)
  • Stor medindflydelse på egen udvikling og kompetencer
  • Godt socialt fællesskab på tværs af en flad organisationskultur
  • Løn- og ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer
  • At være en del af en organisation, som har fokus på et velfungerende forhold
  • Sociale arrangementer og et godt arbejdsmiljø

Ønskeliste til vores kommende byggeleder:

Vi forestiller os at du er bygningskonstruktør, ingeniør eller en erfaren byggeleder, gerne med håndværksmæssig baggrund og med relevant erfaring fra tilsvarende opgaver enten som entreprenør eller fra rådgiverbranchen.
Trives i den selvstændige og ledende rolle med det overordnede ansvar for projekter, hvilket også betyder, at du skal være handlingsorienteret og beslutningsdygtig. 
Trives med en bred kontaktflade og har fokus på relationer, samarbejde og gennemtænkt kommunikation i din opgaveløsning
Har en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen, fordi du forstår vigtigheden af en velgennemtænkt planlægning.
Er kvalitetsbevidst.
Vi lægger stor vægt på et gode kundeforhold, så derfor skal du have let ved at opbygge relationer med disse samt samarbejdspartner og leverandører.
At du har flair for IT og er en erfaren bruger af Office pakken samt har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk.

Som medarbejder i Wils A/S, bliver du en del af en entreprenørvirksomhed, som har fokus på udvikling og den innovative tankegang. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores afdelingsleder og tekniskleder, som altid står klar til at guide og vejlede dig og som ikke er bleg for at tage imod gode råd den modsatte vej. Du kommer til at indgå i en flad organisationskultur, hvor alle bliver set og hørt, samt bidrager til det fælles mål. Endvidere tilbyder vi dig løn- og ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer, samt en pensions- og sundhedsordning.
Dertil bliver du en del af en organisation, som har fokus på et velfungerende medarbejderforhold og et godt socialt arbejdsmiljø, samt sociale arrangementer.

Wils A/S

Vil du være en del af vores team?

Kan du se dig som en del af vores totalentrepriseafdeling så send din ansøgning og CV til info@wils.as og mærk emnefeltet med

’’Byggeleder – Totalentreprise”.
Vi behandler løbende de indkomne ansøgninger, indtil vi finder den helt rette kandidat til stillingen.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Søren Legind Larsen på tlf. 40565317

 og/eller på mail sl@wils.as

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hverdagen hos Wils A/S

Vi har en flad organisationsstruktur med højt til loftet – og en ung og uformel tone med plads til alle hvor alle bliver set og hørt. Vi tilbyder ordnede forhold med fokus på medarbejdertrivsel og et sikkert arbejdsmiljø.

Dine ca. 70 kollegaer er fordelt ud på forskellige fagområder – henholdsvis murer, tømrer, isolatører, administration og ledelse. Du har derfor let adgang til en fagspecialiseret kollega, som du kan sparre med om dine idéer. Desuden har vi praktikanter og lærlinge tilknyttet.

Hverdagen hos os byder aldrig på to ens dage. Dette skyldes kundernes alsidige opgaver og den rivende udvikling i byggebranchen, hvad angår f.eks. skiftende lovkrav og innovative materialer.

Hos Wils A/S er vi stolt over at blive kåret 5 gange som Børsens Gazelle. Derudover er vi kåret som landets mest IT-modne håndværksvirksomhed 2 gange og med Bisnodes AAA igennem 8 år. Hæderen anerkender den vækstrejse, som vi er på, og viser, at vi er et firma, du kan regne med.

Du kan læse mere om Wils A/S som arbejdsplads her.

Vi bygger alle,
dine drøme

Jens Kristensen

Teknisk leder, Hoved- og totalentrepriser